Státní zámek Lysice
CZ   EN   DE


Státní zámek Lysice

Lysická zámecká zahrada

Lysická zahrada představuje jednu z nejvýznamnějších památek historické zeleně na Moravě. Její základní architektonická struktura je pozdně renesanční a zřetelně vystupuje pod nánosem několika mladších úprav. Renesanční podobu lysická zahrada získala na počátku 17. století za Jiřího Březnického z Náchoda, spolu s renesanční přestavbou sídla. Svahovitý pozemek kolem zámecké budovy si vyžádal terasovité úpravy a rozdělení do tří samostatných částí: holanského parteru s bohatou sochařskou výzdobou a kašnou, hříště pro míčové hry a rozsáhlého bazénu obklopeného krytým ochozem.

K tomuto renesančnímu jádru byla v polovině 18. století připojena plocha vysušeného zámeckého rybníka na jižní straně a několik menších teras, zbudovaných z bývalé štěpnice, na straně východní.

V současné podobě zahrady jsou nejpatrnější úpravy z první poloviny 19. století, kdy byla stržena původní kamenná zeď obklopující prostřední terasu a nahrazena sloupovou kolonádou s krytým ochozem. Dále byla zahrada doplněna cihlovými schodišti s balustrádami.

Zámecká zahrada Státního zámku v Lysicích je prezentována formou samostatné prohlídkové trasy s průvodcem. Návštěvník projde všechny terasy zahrady včetně unikátního ochozu, který mu umožní pohled na zahradu z ptačí perspektivy, přičemž může obdivovat složité ornamenty květinových záhonů, typické pro 19. století. Dále je upozorněn na skupiny exotických rostlin, bohatě osázené květinové mísy, nejstarší dřín nebo mišpuli či mohutné exempláře jínanu a katalpy. Průvodci pochází z řad studentů zahradnických škol, návštěvník má tudíž možnost se dozvědět mnoho zajímavého nejen z historie zahrady, ale též informace o květinách a dřevinách.

Prohlídkový okruh završuje návštěva zámeckého zahradnictví. Ve skleníku a oranžérii se nachází rozsáhlý sortiment rostlin a pravidelně i výstavy, přibližující mnohdy opomíjené atributy zahradnického řemesla. V letošním roce s námětem  tvarování zeleně v historických zahradách.

ing.Tomáš Bárta., hlavní zahradník SZ Lysice


Státní zámek -  TOP  výletní cíl  Jižní Moravy

 

tisknout stránku / doporučit stránky


1998-2014 © Státní zámek Lysice